Рехабилитация на трансформаторни станции и околни площи за ЧЕЗ България

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 2 млн. лева

Етап Идея

13 октомври 2014

Инвестиционното намерение включва рехабилитация на 20 трафопоста и 30 разпределителни касетки, разположени в централната градска част, изграждане на ново кабелно трасе и обновяване на улична инфраструктура.

Проектът ще помогне за подобряване на градската визия и увеличаване на мерки за превенция на риск от аварии. 

Заглавна снимка: dnevnik.bg