Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова топлопреносна мрежа на ЕВН Топлофикация

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор ЕВН

Етап Прекратен проект

29 юли 2014

Инвестиционно намерение за рехабилитация на 15 км съществуващо трасе от топлопреносната мрежа на дружеството в Пловдив, изграждане на 5 км. Ново трасе, към което да се включат нови потребители – частни и публични и облагородяване на градската среда по засегната улична инфраструктура.