Рехабилитация на промишлените сгради на една от големите индустриални компании Холдинг Загора

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 4 млн. лева

Етап Завършен

30 юли 2014

Проектът е за саниране и рехабилитация на фабрики и пътища в южния индустриален квартал на града.

Скоро очаквайте повече информация!