Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 3 млн. лева

Етап Идея

30 юли 2014

Скоро очаквайте повече информация!