Рехабилитация на обекти във Военноморското училище

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 5 млн. лева

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Проектът предвижда мащабна рехабилитация на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна. Това е най-старото техническо учебно заведение в Република България, като то е пряк наследник на създаденото през 1881 година Морско Училище – Варна, за техническо обучение на машинисти и огняри. През годините сградите на Военноморското училище са претърпели доста разширения и реконструкции, но базата като цяло в момента има нужда от рехабилитация.

По проекта са предвидени дейности като реконструкция отоплителна инсталация, реконструкция на спортния комплекс към училището, изграждане на полигон за практическо обучение и ремонт на втория цикъл от отоплителната инсталация. На втори етап от реконструкцията се предвижда ремонт и на ВиК инсталацията в комплекса. Проектът предвижда финансиране от фонда в размер на 70% от размера на инвестицията и 30% самоучастие от страна на ВВМУ.

Naval Aacademy