Рехабилитация на фасадата и покупка на медицинско оборудване за болница Медикус Алфа

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 500 хил. лева

Етап Прекратен проект

13 октомври 2014

Причина за прекратяване на преговорите: оценка за неприемлив риск