Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

23 октомври 2014

Проектът е за рехабилитация на бензиностанции „Сакса“ във Варна и Русе.

Фирма „Сакса“ развива търговската верига с бензиностанции „Круиз“, включително и газстанции и прилежащите към тях търговски обекти и детска площадка.

Предвижда се на обектите да бъдат поставени и зарядни станции за електроавтомобили.