Рехабилитация и трансформация на Централна поща в търговски център

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Над 4 млн. лева

Етап Прекратен проект

30 юли 2014

Целта на проекта е Централна поща да бъде приобщена към реконструкцията на площад Централен в Пловдив.