Рехабилитация и доизграждане на общинска гребна и ветроходна база

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

13 октомври 2014

 Очаквайте повече информация!