Първото българско застрахователно дружество „България“

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

1 май 2013

През 19 в. Русе е първият град в България, който придобива подчертано европейска визия. Като естествено продължение на това европеизиране е основаването на Първото българско застрахователно дружество наречено „България“, което отваря врати в града. Сградата е проектирана от Едуард Винтер и окрасена през 1901 г. от италианския художник Медеа Джовани Пигор. В последствие сградата е използвана за полицейски участък и по-голямата част от декорациите са заличени.

Обратно в наши дни, известната сграда-паметник на културата е изцяло изоставена и се намира в окаяно състояние. Проектът цели да „съживи“ сградата, трансформирайки я в модерна търговска площ, като по този начин да допринесе за подобряване на визията на централната градска част.