Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 4 200 000

Етап Идея

11 май 2015

Сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията на пристанище Бургас. През годините е използвана за склад за зърно, фураж и др.

В проекта е предвидено превръщането на съществуващата сграда на Магазия 1 в морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, както и с функция на морска гара.

Проектът получи положителна оценка от Регионалния фонд, но беше реализиран от инвеститора изцяло със собствени средства.

Следваща статия