Подобряване достъпа и представянето на Големи Римски терми

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 625 000

Етап Прекратен проект

13 октомври 2014

Римските терми (баня) на Одесос са един най-запазените архитектурни паметници от римската епоха (І–ІV в.н.е.) и са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България. Те са един от най-ценните паметници на културата във Варна и са обект на Археологическия музей в града. Това е най-голямата римска баня на Балканския полуостров и четвърта по големина в Европа.

С цел популяризиране на Римските терми и увеличаване броя на посетителите е разработен проект от Община Варна. Проектът включва изграждане на посетителски център, бюфет, рекламен център за продажба на сувенири и сервизни помещения, като всички постройки имат подходяща архитектура. Също така ще бъде изградена и сцена за музикални и театрални представления на открито и ще бъде подготвен аудио визуален спектакъл свързан с Римските терми.

Осъществяването на проекта не само облагородява градската среда и подпомага  откриването на нови работни места, но най-вече ще популяризира Римските терми като един от най-големите и добре запазени паметници от този период.

Прогнозираният бюджет за инвестицията е в размер на BGN 625 000.

Финансиране по програма JESSICA не беше договорено. Проектът се реализира със собствени средства на Община Варна.