Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов

Етап Идея

27 октомври 2017

СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов е познатата на всички АГ Болница в града – единствената АГ болница за Североизточна България и една от трите такива болници в България. В нея за първи път проплакват над 50% от децата на Варна. Разполага със 150 легла, а осъществяваните медицински дейности имат трето (най-високо) ниво на компетентност. Болницата е 100% собственост на Община Варна.

Сградата на АГ Болница е построена през 1974г. с предназначение да служи за общежитие на Медицински колеж Варна. В последствие е преустроена в болнично заведение, през 1988г. е изпълнен основен ремонт и реконструкция.

Сградният фонд на болницата се нуждае от цялостно обновяване и преустройство, които да й дадат съвременен облик и да я превърнат в желано място за получаване на качествена здравна услуга. Съвместно с Община Варна, Регионалния фонд разглежда инвестиционно намерение за основен ремонт на фасадата и интериора на сградата, изграждане на външен асансьор за носилки, подмяна на инсталации, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и покупка на медицинско оборудване и болнично обзавеждане.