Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Олимп предпазни екипировки

Етап Идея

23 октомври 2017

Проект за изграждане на нова логистична и производствена база на терен част от Логистичен и индустриален парк Бургас.

След оценка на риска, преговорите за финансиране бяха прекратени от страна на Фонда.

Предишна статия

Следваща статия