Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 8 000 000

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Техническият университет във Варна е открит през 1962 г. Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ – Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ – Варна се е извършил през учебната 1963/64 г.

С годините от малък институт, подготвящ инженерни кадри, с регионално значение МЕИ – Варна се превръща в Технически университет с национално значение.
Днес Техническият университет предлага обучение на студенти по повече от 25 специалности.

Част от сградите на университета са строени преди 50 години, поради което се нуждаят от рехабилитация.

Проектът включва изграждане на нова топлинна инсталация, рехабилитация на общежитие, нов басейн и спортни съоръжения. Инициатор на проекта е Министерство на Образованието. Приблизителна стойност: 8 000 000 лева.

Реализацията на проекта би могла да се осъществи чрез финансиране по инициатива JESSICA.