Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

17 септември 2014

По линия на публично частно партньорство между бизнеса и Община Плевен.