Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Причина за прекратяване на преговорите: оценка за неприемлив риск

Заглавна снимка: novavarna.net