Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Над 3 млн. евро

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

В началото на декември 2013 г. в МБАЛ “Св. Марина” в Плевен заработи първата и единствена засега в България и Източна Европа Хайфу-технология – лечение с високо интензивен фокусиран ултразвук, получила Европейски сертификат за качество и безопасност. Хайфу-технологията се прилага за екстракорпорално и неинвазивно локално лечение на доброкачествени и злокачествени тумори.

Фондът разгледа проект за изграждането на новата болница с цел развитие и внедряване на още нови технологии.

Оборудване за HiFu терапия

Преговорите бяха прекратени поради иновативността на процеса и невъзможността той да бъде оценен в исторически план.