Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 200 000

Етап Идея

17 септември 2014

Идеята на Община Бургас за създаването на Музей на авиацията е свързана с възможността за осигуряване на нови атракции за туристите, както и за привличане на желаещи да се запознаят с историята на българската авиация. В момента в страната има само един Музей на авиацията, находящ се в Пловдивското село Крумово.

Проектът би се осъществил с финансиране в  размер на около BGN 200 000 от страна на „Регионален фонд за градско развитие” АД, които да бъдат използвани за изграждане на пространство за постоянна изложбена експозиция и на административни помещения.

До момента проектната идея не е намерила реализация.