Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Община Бургас

Етап Идея

1 март 2013

Проектът има за цел изграждането на нов многоетажен паркинг в непосредствена близост до Морска гара Бургас, който да служи за намаляване на трафика в зоната около Пристанище Бургас и Морската градина, и да осигури необходимите места за паркиране.

До момента проектната идея не е намерила реализация.

Предишна статия

Следваща статия