Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 5 000 000

Етап Прекратен проект

11 май 2015

Медицински комплекс Майчин дом е създаден във Варна през 2003 г.

В началото болницата е специализирана в профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бременността и родилна помощ. През годините, поради нуждата от комплексно медицинско обслужване не само на жените, Медицински център Майчин Дом разширява дейността си с включване на почти всички видове специалности.

Във връзка с развитието на дейността, дружеството  изпълнява проект, включващ преустройство и разширение на съществуващите сгради, изграждане на нова болнична сграда, както и закупуването на допълнително оборудване.

Финансиране по програма JESSICA не беше договорено. Проектът се реализира с финансиране от други източници.

Следваща статия