Malteries Soufflet – проект за разширяване на завод за производство на малц в Плевен

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта EUR 30 million

Инвеститор Malteries Soufflet

Етап Идея

16 септември 2015

Malteries Soufflet е водеща международна компания в сектора на производството на малц. Тя е лидер в Европа и е вторият по големина в света производител на малц.

В България притежава два завода за производство на малц – в Плевен и Хасково.

Компанията възнамерява да инвестира около 30 млн. евро в разширяване на производството на малц в Плевен.