Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор JPL

Етап Идея

23 октомври 2017

Проект за изграждане на нова производствена база на терен част от Логистичен и индустриален парк Бургас.

След оценка на риска, преговорите за финансиране бяха прекратени от страна на Фонда.

Следваща статия