Изграждане на склад и магазин на фирма Термал Инженеринг ООД

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 2 000 000

Етап Прекратен проект

19 ноември 2014

Tермал инженеринг е компания специализирана в доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, както и услуги свързани с проекти за енергийна ефективност.

Фондът разгледа  проект за изграждане на собствен шоурум, работилница, сервиз и склад в индустриалната зона на Бургас с обща прогнозна стойност от около BGN 2 000 000.

JESSICA финансиране не беше договорено.