ПИМК – Изграждане на паркинг и съпътстващи сгради в Индустриална зона

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 5 мил. лева

Инвеститор ПИМК

Етап Идея

19 ноември 2014

ПИМК ООД е дружество, което се занимава с транспортна дейност – автомобилен превоз на товари в България и Европа.

Дружеството има проект за реконструкция на паркинг комплекс с бензиностанция, магазин, ресторант и сервизен център в гр. Русе.