Изграждане на нова трибуна, съблекални и фитнес зала на стадион „Верея“

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

19 ноември 2014

Очаквайте повече информация!