Изграждане на нова газопреносна инфраструктура в няколко града

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

24 септември 2014

Скоро очаквайте повече информация!

Заглавна снимка: eib.org