Изграждане на нова газопреносна инфраструктура в няколко града

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

30 юли 2014

Заглавна снимка: eib.org