Изграждане на закрит паркинг за 350 коли в централна градска част

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 6-7 млн. лева

Инвеститор Община Пловдив

Етап Прекратен проект

11 август 2014

Проектът за надземен паркинг до сградата на Окръжен съд, с капацитет от 350 автомобила и прогнозен размер на инвестицията от 6-7 млн. лева.

Проектът не се реализира поради несъгласие на Съда да допусне строителство в непосредствена близост, както и невъзможността на Общината да предложи друго подходящо място в центъра на града.