Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

16 септември 2015

Проект за изграждане на мултиплекс „Арена“ с 6 нови киносалона на територията на Марково Тепе Мол единият, от които с формат IMAX и втори във формат Dolby Atmos.

Тъй като локацията на проекта е извън зоните за въздействие по ИПГВР, проектът не получи финансиране по JESSICA и беше финансиран с други източници.