Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 3.5 млн. лева

Инвеститор Пит Бокс ЕООД

Етап Завършен

17 септември 2014

Центърът ще бъде изграден върху част от бившия птицекомбинат в Маджерито.

Скоро очаквайте повече информация!