Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 10 000 000

Етап Идея

3 юни 2016

Проект за изграждане на 50 м. плувен басейн, разположен в пространството между спортен диспансер, басейн “Младост”, зала за гимнастика към спортното училище и улица „Ясна поляна” в парк „Отдих и култура“. Предвижда се изграждането на съвременен плувен комплекс, отговарящ на изискванията на Международната федерация по плуване.

Предлага се архитектурно решение за обединяването на достъпа към съществуващия басейн „Младост” с входа на новата сграда, така че да се получи една нова по-добре функционираща система между двата басейна и обслужващите ги площи и помещения.

Изграждането на новия плувен басейн ще даде възможност на всички привърженици на този спорт да го практикуват при много добри условия.

Индикативна стойност на проекта е 10 млн. лева и на фаза проектиране.