Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 28 мил. лева

Етап Идея

11 май 2015

Безспорен е приносът на спорта за здравето. Груповите спортове развиват умения, като дисциплина, сътрудничество, работа в екип и изграждат самочувствие. Ползите от спорта са много и за това реализацията на проекта за стадион в Морската столица е от голямо значение за града.

Проектът предвижда изграждането на стадион по всички международни изисквания с 22 000 места, които при необходимост ще могат да се увеличават. По-голяма част от трибуните ще бъдат покрити. Към комплекса ще има паркинг за автомобили, както и лятно кино за 4 хил. души.