EUROSPED – изграждане на нови логистични центрове в Русе и Бургас

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

16 септември 2015

ОЙРОШПЕД e дружество за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката. Компанията предлага и куриерски услуги в страната и чужбина.

Фондът разгледа проектна идея на ОЙРОШПЕД за изграждане на  логистични центрове в Русе и Бургас. JESSICA финансиране не беше договорено.