Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

5 август 2014

„Галерия Варна“ е първият проект на GTC (Global trade Company) в България. Сградата е с три подземни и три надземни етажа с обща разгъната застроена площ 100 000 кв.м. Предвижда се изграждането на мултиплекс с няколко кинозали, фитнес и СПА център.

За посетителите са предвидени 1300 паркоместа. Проектът беше планиран за завършване до края на 2010 г. Общата инвестиция е 77 млн. евро.

Проектът, представен за разглеждане от Фонда, в същността си представлява изграждане културен и туристически център за забавление – репродукция на важни исторически и културни български теми, в съчетание с търговски и развлекателен район, включително различни елементи от българския фолклор, стоки и традиции.

Причина да не бъде продължен проектът: несигурен икономически потенциал.