Допълнителни помещения и медицинско оборудване за болница „Св. Каридад“

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта Около 1 млн. лева

Етап Прекратен проект

13 октомври 2014

Проект за изграждане и оборудване на ново интензивно отделение в болницата.