Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Домко

Етап Идея

15 септември 2015

ДОМКО е българска компания с повече от 15 години опит в областта на вноса и продажбата на стенни и подови покрития и стоки за дома.

Фондът разгледа инвестиционно намерение на фирмата, включващо изграждане на нова модерна сграда с търговска площ от 3 000 кв.м. в индустриалната зона на Бургас. JESSICA финансиране не беше договорено.