Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 7 млн. лв.

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Целта на проекта е реконструкция на павилиона за деца, в който да бъдат прехвърлени три от детските отделения на болницата и детско интензивно отделение в многофункционална и адекватна среда. Това ще подобри обслужването в педиатричния сегмент и ще даде възможност за отваряне на нови практики в болницата. В същото време ще се облекчи и легловата база, тъй като с отварянето на ново детско отделение ще се разделят потоците възрастни и деца. С новото отделение ще се увеличи и оборота на клиничните пътеки и се очаква увеличение от 10% на капацитета за работа на болницата с деца. За създаването на новото детско отделение съществува идеен проект още от 2012 година.