Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 1 000 000

Инвеститор Далкия

Етап Идея

17 септември 2015

Далкия има проект за инвестиция в слънчева инсталация, която да подпомага топлофикационното дружество, като част от топлинната енергия да се добива чрез слънчева енергия. Новата инсталация ще бъде изградена на територията на дружеството във Варна или на територията на съседен квартал, където към момента няма изградена топлопреносна мрежа.

Целта на инсталацията е да се постигне оптимизиране на енергийната ефективност.

Очакваната стойност на инвестицията е около 1 млн. лева.