Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Идея

17 септември 2014

Идея за публично-частно партньорство  между Тракия икономическа зона, немски партньори, които да изработят учебни програми, български университет и Шенженския политехнически университет.

Заглавна снимка: blog.adl.org