Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

17 септември 2014

Проектът е за строителство, развитие, поддържане и управление на рекреационен парк, осъществяван на два етапа. За първия етап площта на обекта е 29 850 м2.

Основни дейности: обновяване и доразвиване на парка; изграждане на улична инфраструктура, кино и театър, както и открити басейни, заведения за обществено хранене и временни съоръжения за увеселителни услуги; експлоатация и управление на парка за предоставяне рекреационни услуги.

Проектната идея не намери реализация.

Предишна статия

Следваща статия