Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор АРТ медия груп

Етап Идея

23 октомври 2017

Проект за реконструкция на основната база на компанията, намираща се в т.нар. Търговска къща, чиято конструкция е наполовина унищожена след пожар. Проектната идея включва изграждане на допълнителни офис и складови площи.

Очаквайте повече информация