Jessica

Подробна информация

Как българските компании да се възползват от JESSICA?

Могат ли български компании да получат финансиране от Регионален фонд за градско развитие?

Да, български компании, които имат инвестиционни проекти в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, могат да получат нисколихвено дългосрочно кредитно финансиране от Регионален фонд за градско развитие.

Кредити или безвъзмездна помощ се получават за бизнеса от Регионален фонд за градско развитие?

Регионален фонд за градско развитие подпомага български компании – частни инвеститори в проекти, които допринасят за градското развитие – чрез нисколихвени дългосрочни кредити.

При какви условия се получава финансирането?

Регионален фонд за градско развитие може да предостави кредити за дълъг период – до 23 години – като лихвите са на по-ниски нива от пазарните.

Каква част от инвестиционния проект може да покрива финансирането?

Регионален фонд за градско развитие може да предостави кредит за до 80% от стойността на инвестиционния проект.

Какви проекти могат да получат финансиране?

Инвестиционни проекти на българските компании могат да получат ниско лихвен дългосрочен кредит, ако се изпълняват в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, и представляват:

  • Възстановяване на производствени сгради в индустриални зони – например, производствени и логистични бази на предприятия.
  • Ново строителство на бизнес центрове, културни и спортни обекти (кина, атракциони, плувни басейни, фитнес центрове и др.) в централните части на градовете или в социални зони, определени в интегрираните планове за градско развитие на съответната община.
  • Частни и общински болници, и стоматологични клиники – за строителни работи, оборудване, допълнителни разходи.
  • Частни и общински училища и детски градини – за строителни работи, оборудване, допълнителни разходи.

Вижте подкрепени проекти тук.

За какъв тип разходи мога да получа нисколихвен кредит?

Нисколихвените кредити покриват капиталови разходи, разходи за развойна дейност, разходи за правни, проектантски, финансови и застрахователни услуги, строителни разходи (вкл. строителен резерв), както и първоначални оборотни средства.

Производствено предприятие може ли да получи нисколихвен кредит от РГФР?

Да, ако инвестиционният проект представлява инициатива, която възстановява инфраструктура в западнала/изоставена зона, включена в плановете за интегрирано градско развитие на Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Не се предоставя кредитиране за ново строителство от производствени предприятия. Проектът може да включва изграждане/довършване/усъвършенстване на производствена или логистична база в индустриална зона.

Вижте подкрепени проекти тук.

Може ли търговско предприятие да получи ниско лихвен кредит от РГФР?

Да, ако инвестиционният проект е свързан с изграждане, модернизиране, оборудване и др. дейности по обекти, свързани с културата и спорта, и създаване на развлекателни обекти като атракциони. Проектите трябва да се развиват в централната част на градовете Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, или в други социални зони, упоменати в плановете за интегрирано градско развитие на общините.

Вижте подкрепени проекти тук.

Какви здравни заведения могат да получат нисколихвен кредит?

Болници (частни и общински) и стоматологични клиники в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен могат да получат дългосрочен ниско лихвен кредит както за строителни работи, така и за оборудване, и допълнителни разходи като: разходи за развойна дейност, разходи за правни, проектантски, финансови и застрахователни услуги.

Вижте подкрепени проекти тук.

Какви образователни заведения могат да получат нисколихвен кредит?

Частни и общински училища и детски градини в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен могат да получат дългосрочен ниско лихвен кредит както за строителни работи, така и за оборудване, и допълнителни разходи като: разходи за развойна дейност, разходи за правни, проектантски, финансови и застрахователни услуги.

Вижте подкрепени проекти тук.