Jessica

Подробна информация

Географски обхват

Географското покритие на дейността на „Регионален фонд за градско развитие“ АД  е стриктно ограничено до урбанизираните територии на градовете ПловдивВарнаБургасСтара ЗагораРусе и Плевен.

Всеки от градовете ще получи справедлив дял от общото финансиране по JESSICA, като инвестиционните решения ще бъдат базирани преди всичко на качеството и икономическите показатели на Градските проекти, независимо от тяхното местоположение.

Съгласно разпоредбите на ОПРР и взимайки в предвид, че това е едно от основните изисквания на инструмента JESSICA, от съществено значение е дейностите по проекта да бъдат предвидени в устройственото планиране, а именно в Общ устройствен план, Общински план за развитие и/или Регионални планове за развитие.