Зърнени храни

Zarneni hrani in process

Zarneni hrani in process

Zarneni hrani in process

Zarneni hrani in process

Зърнени храни е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни.

Дружеството е собственик на голям индустриален терен в градската зона на Варна, който през годините поетапно модернизира.

Фондът подкрепи проект за изграждане на модерна складова база, която се отдава под наем за нуждите на местен бизнес.

Изпълнението на проекта подобри градската среда, като освен хубавата нова визия на сградите, беше изграден и нов вътрешен път, нови тротоари и други инфраструктурни елементи.

Проектът е на стойност над 1 млн. лв. и беше успешно завършен през октомври 2016г.

РАЗВИТИЕ В СНИМКИ

  • Zarneni hrani in process

  • Zarneni hrani in process

Етап Завършен

Стойност на проекта BGN 1 200 000

Инвеститор Зърнени храни