Завършване на спортната зала

Настоящ изглед на Спортна зала, гр. Русе

Настоящ изглед на Спортна зала, гр. Русе

Причина за прекратяване на преговорите: поради трудности при структуриране на финансирането

Кадрите са от август 2014 г.

 

Скоро очаквайте повече информация!

Етап Прекратен проект