Закрита зала за зимни кънки

images (2)

images (2)

images (1)

images (1)

Многофункционална Спортна Зала с обща площ 3700 кв.м., изградена като публично частно партньорство с Община Пловдив, която да предостави подходящ терен за застрояване. В залата ще се провеждат тренировки и състезания по зимни спортове, турнири, лагери и концерти.

Зимните спортове са подходящи за всички възрасти, поради което се очаква да има голям интерес към новият спортен комплекс.

За момента проектът не намира реализация поради липса на споразумение между инвеститора и Община Пловдив.

 

 

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта EUR 3 800 000