Изграждане на училище за надарени деца

Проектът има за цел да изгради и разработи първото училище за надарени деца в България, което да може да предложи специализирани учебни програми и подход към 600 ученици с таланти в различни сфери, на възраст между 4 и 14 години. Проектът има за цел да приложи най-иновативните, успешни и международно признати методи за обучение на надарени деца.

 

Снимка: pentictonwholefood.wordpress.com

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 11 000 000 Евро

Инвеститор Публично-частно партньорство

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Степен на проектна готовност В напреднала фаза на разработване