Цялостна реновация на сградата и прилежащите територии на бившето кино „Космос”

Photo 1 - Nikoa Mihov

Кадър от настоящия външен вид на кино "Космос"; снимка: Никола Михов

Photo 2 - Nikola Mihov

Кадър от настоящия екстериор на кино "Космос"; снимка: Никола Михов

Photo 3 - Nikola Mihov

Кадър от настоящия екстериор на кино "Космос"; снимка: Никола Михов

Photo 4 - Nikola Mihov

Кадър от настоящия екстериор на кино "Космос"; снимка: Никола Михов

Photo 5 - Nikola Mihov

Кадър от кино "Космос"; снимка: Никола Михов

Кино „Космос” е построено през 1960 г. и подслонява най-голямата по това време кино зала в България, с капацитет от 900 места. Въпреки, че е разположена в централна градска част на Пловдив, днес сградата е изоставена и цялата зона около нея е запустяла. Реновирането на това знаково място би могло да го превърне в ново мултифункционално културно и образователно средище с автентична архитектура. Проектът е в духа на номинацията на града за „Културна столица” на Европа.

Етап Идея

Потенциален инвеститор Публично-частно партньорство

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”