Кино „Арена“

Кино Арена

Arena_cinema

Описание: Изграждане на мултиплекс от веригата кина „Арена” към Търговски център „Бургас Плаза”. Кино залите ще бъдат оборудвани с най-новите аудио и визуални технологии. Проектът има за цел да създаде повече възможности за култура и забавление на жителите на града и на туристите от южното Черноморие.

Проектната идея не намери реализация поради непостигане на съгласие по наемните отношения между инвеститора и собственика на Бургас Плаза.

Етап Прекратен проект

Стойност на проекта 3 500 000 Евро

Инвеститор „Александра Груп Холдинг” ООД

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура”